Pas på personfølsomme oplysninger - Ny EU-forordning i 2018

Hør podcast om de fem største udfordringer ved EUs nye persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018

Forside> Nyheder> Pas på personfølsomme oplysninger - Ny EU-forordning i 2018
11-11-2016

EUs nye persondataforordning lægger op til at 'de registrerede', altså borgere der lægger personfølsomme data til, får nye rettigheder. Myndigheder og andre, der håndterer og bruger borgernes persondata, får nye pligter. Og, hvis regler overtrædes, er der hårdere straffe til synderne.

I maj 2018 træder EUs ny persondataforordning i kraft

Kammeradvokaten peger på fem særlige udfordringer når offentlige og private aktører skal håndtere personfølsomme oplysninger:

  • Det skal være dokumentation for compliance med forordningen
  • Der skal udpeges en data protection officer
  • Sanktionerne for overtrædelse er blevet skærpet
  • Databeskyttelse skal tænkes ind i nye systemer fra start
  • Hvis noget går galt, skal man underrette datatilsynet og ofte også de registrerede.

Lyt til podcast fra Kammeradvokaten, der sætter fokus på fem udfordringer ved den nye persondatalov

 

Fem forretningsmuligheder ved den nye persondatalov

Den nye EU persondataforordning giver dog også en række nye muligheder, når man overholder persondataforordningen.

Det bliver muligt for at arbejde smartere, det bliver muligt for at holde på kunder eller skaffe nye. Og det bliver muligt at få kundernes tillid.

Kammeradvokaten peger på fem forretningsmuligheder:

  • Det bliver lettere at komme sig efter et brud på informationssikkerhed
  • Man kan bruge pålidelighed overfor sine kunder som en konkurrenceparameter
  • Tillid og troværdighed bliver endnu mere værdifuldt i relationen til kunder eller brugere
  • Det bliver mere fleksibelt og dermed mere robust at vælge forsyning i it-leverancen
  • Overblik over informationsbehov vil ofte resultere i, at det frigør ressourcer

Lyt til podcast fra Kammeradvokaten, der sætter fokus på fem forretningsmuligheder ved den nye persondatalov