Big Data til brug i Sundhedsvæsenet

MedCom, virksomheden SENS Innovation, SDU Sundhedsteknologi og CoLab Plug & Play holdt Kick-Off på et nyt projekt, som har til formål at undersøge potentialet ved at bruge nationale standarder og infrastruktur til opsamling af sensorbaserede aktivitetsdata og til at understøtte Big Data analyser

Forside> Nyheder> Big Data til brug i Sundhedsvæsenet
06-03-2017

Integration af hjemmemonitoreringsdata

Teknologi spiller en stadigt stigende rolle i alt vi gør, og der kommer hele tiden nye løsninger for telemedicin og hjemmemonitorering til. Derfor er det vigtigt at sikre at data opsamlet i borgerens hjem – eller som noget af det nyeste via sensorer – kan integreres med den nationale danske sundheds-IT infrastruktur og derved med de journalsystemer klinikerne anvender til daglig og skal bruge til at dokumentere patienternes behandling.

Intelligens plaster måler fysisk aktivitet

SENS Innovation har udviklet en monitoreringssensor, der i sin størrelse minder om et lille plaster, som placeres på benet og opsamler data om en persons fysiske aktivitet. Til Kick-Off arrangementet præsenterede SENS Innovation deres arbejde for de fremmødte. Dette ledte efterfølgende over i en workshop session, hvor deltagerne, med udgangspunkt i anvendelsesmulighederne af sensoren indenfor sundhedsvæsenet, udpegede relevante cases hvor de indsamlede data vil kunne have en positiv klinisk effekt hvis man kobler dem med andre data – i dette tilfælde data om vejret.

MedCom gennemgik den nationale danske standard for opsamling af data i borgerens hjem, der er en afgørende faktor for at teknologien kan implementeres i det danske sundhedsvæsen. Her blev der testet og givet indblik i hvad det kræver af teknologien for at kunne indgå i den nationale danske sundheds-IT infrastruktur og derved kunne integreres direkte i EPJ, EOJ og lægepraksissystemer.

- Når du kommer helt ude fra og ikke har noget kendskab til det, kræver det mange timer bare at begynde at sætte sig ind i det. Så det var et stort spark i den rigtige retning at få nogle detaljer fra eksperterne, siger Morten Kjærgaard, der er CTO og medstifter af SENS Innovation.

Der arbejdes i disse tider på flere forskellige løsninger, der kan være med til at afhjælpe presset på det danske sundhedsvæsen. Involvering af patienten i egen behandling er særligt et område, der bliver fokuseret på, og hvor SENS’ sensor kan være behjælpelig.

- Du får et endnu et dybere indblik i hvordan patienten er i eget hjem. Et andet aspekt er den forandring, der sker for patienten, fordi patienten nu bliver medbærer og medskaber i egen behandling på en anden måde. For visse patientgrupper kan det give en følelse af ’empowerment’, siger Thomas Schmidt, som er Postdoc ved Sundhedsteknologi på SDU.

Det videre arbejde med projektet fortsætter indtil deltagerne mødes igen den 4. maj til en event, hvor resultaterne fra projektet bliver præsenteret.